Wij als leidingsploeg vinden het belangrijk dat iedereen op zondag kan ravotten en zich uitleven. Dat iedereen deel kan uitmaken van een groep waar fantastische vriendschappen ontstaan. Juist daarom hebben wij als leidingsploeg besloten een afdeling op te richten voor kinderen en jongeren met een lichte tot matige beperking. 
Vanaf september 2018 maken de Kadees deel uit van onze chirogroep.

Je zoon/dochter kandidaat stellen kan door op onderstaande link te klikken:

Kandidaatstelling Kadees

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Jules Bouts, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Leiding: 

Bastiaan Rigolle

Thibo Batsleer

Tine Laureyns

Charlotte Serie