Wat is Chiro

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Voor ons is het een manier van leven. We vatten onze Chirodroom samen in drie Chirowaarden : graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid.

Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kun je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Die kansen willen wij in de Chiro zeker bieden!

Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen, en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Dit stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken.

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Wanneer en waar?

Chiro is er in Sleidinge zo goed als iedere zondag, van 14u tot 17u voor de kinderen van de lagere school en de kadees, tot 17.30u voor de ouderen. De Chiro-activiteiten gaan door in ons Chirolokaal, Lovendonk 8 in Sleidinge.

Lid worden

Je kan gewoon eens een namiddag komen meespelen, als we je meerdere malen mogen begroeten, komen we bij je langs om je in te schrijven of kan je online inschrijven.

Afdelingen

We komen samen in afdelingen, in leeftijdscategorieën van twee jaar. Het eerste en tweede leerjaar zijn de ribbeljongens en de ribbelmeisjes, het derde en vierde leerjaar noemen we de speelclubjongens en de speelclubmeisjes en het vijfde en zesde leerjaar noemen we de rakkers en de kwiks. De tippers zijn de meisjes van het eerste en tweede middelbaar, de toppers zijn de jongens.

De oudere afdelingen zijn gemengd. De keti’s (derde en vierde middelbaar) en de aspiranten (vijfde en zesde middelbaar). Sinds september 2018 zijn de Kadees onze nieuwe afdeling voor kinderen met een lichte tot matige beperking.

Bewegingskledij

De chirokleren zijn symbolen van diezelfde grote Chirofamilie. Ze drukken onze verbondenheid uit. Én onze Chirokleren tonen dat we gelijkwaardig zijn: dezelfde outfit, geen onderscheid door rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer.

In de Chiro van Sleidinge hebben we gekozen om vanaf de rakwi’s de beige korte broek of rok te dragen met daarboven een kledingstuk van de Chiro, dit kan een hemd, trui of t-shirt zijn. In de Banier (de Chirowinkel) kunnen jullie deze kleren aankopen. De ribbels dragen een paars sjaaltje, de speelclubbers dragen een geel sjaaltje (aan te kopen bij ons zelf).

Lidgeld

Het lidgeld voor een gans jaar Chiro bedraagt 30 euro. Voor dat geld krijg je iedere zondag een vieruurtje, ben je verzekerd en krijg je maandelijks het groepsblaadje ’t Lovendonkske in de bus of per mail.

Kamp

We gaan steeds op kamp in de tweede helft van juli. De ribbels en kadees gaan 7 dagen, de anderen gaan 10 dagen.

In 2022 is dat van dinsdag 19 tot en met vrijdag 29 juli, voor kadees en ribbels van vrijdag 22 tot en met vrijdag 29 juli.